O projekcie

Projekt w skrócie

Tytuł projektu: PARTNERSTWO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Program: LEONARDO – podprogram europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania projektu: 01 sierpnia 2013 – 31 lipca 2015

logo_PFE_15x